Zoeken via DNA

Als je vroeger goed hebt opgelet bij de biologieles, dan weet je dat iedereen 50% DNA erft van zijn of haar vader en 50% DNA van zijn of haar moeder. Jouw ouders hebben ook allebei weer de helft DNA van hun ouders. Jij hebt hiermee ongeveer 25% van alle vier jouw grootouders gekregen. En voor jouw (groot)ouders geldt natuurlijk hetzelfde principe.

Je begrijpt wel dat je hiermee het DNA van heel veel voorouders hebt, maar daarmee ook DNA deelt met de (vele) nakomelingen van die voorouders. Wanneer één van deze nakomelingen zich heeft laten testen bij een database en jouw DNA staat ook in deze database, dan komt deze persoon naar voren als DNA-match. Jullie delen immers een voorouder. De hoeveelheid DNA wat gedeeld wordt met DNA-matches wordt uitgedrukt in procenten (%) of centiMorgans (cM). Hoe hoger het percentage of het aantal centiMorgans, hoe recenter deze gemeenschappelijke voorouder is.

Zodra de uitslag van het DNA-onderzoek bekend is, begint voor mij het daadwerkelijke zoeken. Aan de hand van de DNA-matches probeer ik eerst vast te stellen welke matches bij elkaar horen. Daarna ga ik op zoek naar de gemeenschappelijke voorouders. De resultaten van mijn onderzoek werk ik uit in een korte stamboom. Indien nodig zoek ik contact met DNA-matches om aanvullende informatie op te vragen. Soms lukt het helaas niet direct om tot een resultaat te komen en kan ik je daarom adviseren om te wachten tot er betere DNA-matches zijn.

Het kan uiteraard gebeuren dat naar aanleiding van het DNA-onderzoek complicaties naar voren komen die de zoektocht kunnen bemoeilijken. In dat geval zal ik met je overleggen of en hoe we verder gaan.